Privacybeleid

Algemeen privacybeleid van PastBook

1. Algemeen

Deze Privacyverklaring legt uit hoe PastBook B.V. (“wij”, “we” of “ons”) persoonsgegevens van onze Gebruikers (“jij”) verzamelt, opslaat, gebruikt, overdraagt en deelt in verband met de mobiele PastBook iOS-app (“de App”) en PastBook.com (“de Website”).

2. Welke persoonsgegevens verzamelen we?

Om de App en/of de Website te gebruiken en om je de Diensten te leveren zoals gedefinieerd in onze Algemene Voorwaarden, verwerken wij de volgende categorieën Persoonsgegevens:

2.1 Om ervoor te zorgen dat je de App kunt gebruiken en je gepersonaliseerde fotoboek kunt maken en kopen, moeten we de volgende categorieën Persoonsgegevens verwerken:

– Afbeeldingen en albums opgeslagen op je iOS-apparaat om je fotoboek te maken

– Je locatiegegevens (optioneel, afhankelijk van of je ervoor kiest om de App toegang te geven tot je huidige locatie) om de efficiëntie van het maken van je fotoboek te vergroten

– Je contactgegevens (naam, adres, postcode, telefoonnummer, e-mailadres) om je fotoboek te verzenden naar je afleveradres

– Je betaalgegevens (betaalgegevens en/of creditcard) om de betaling te verwerken en de koop af te ronden

2.2 Om ervoor te zorgen dat je de Website kunt gebruiken en je gepersonaliseerde fotoboek en/of fotoproducten kunt maken en kopen, moeten we de volgende categorieën Persoonsgegevens verwerken:

– Inhoud van je Instagram- of Facebook-profiel, evenals foto’s van je apparaten en inhoud van andere sociale netwerken en opslagdiensten via de integratie van onze partner Ink FilePicker inc.

– Je contactgegevens (naam, adres, postcode, telefoonnummer, e-mailadres) om je bestelling te verzenden naar je afleveradres

– Je betaalgegevens (betaalgegevens en/of creditcard) om de betaling te verwerken en de koop af te ronden

2.2 We kunnen geaggregeerde gegevens verzamelen wanneer je onze App en/of Website gebruikt. Deze kunnen zijn:

– Gebruiksfrequentie van de App en/of de Website

– Geografische gegevens van Gebruikers van de App en/of de Website

– Gebruikspatronen van de App en/of de Website

3. Hoe we je Persoonsgegevens gebruiken

PastBook zal je Persoonsgegevens niet verzamelen of gebruiken zonder je hiervan op de hoogte te stellen. Voor elk doeleinde van het verwerken van je Persoonsgegevens hebben we dus een geldige reden of zogenaamde “rechtsgrond” nodig.

Afhankelijk van het geval verwerken we je Persoonsgegevens op basis van de volgende rechtsgronden:

3.1 Je contractuele relatie met ons. Wij verwerken je Persoonsgegevens met betrekking tot je Gebruikersaccount en om je te ondersteunen bij het samenstellen en produceren van een fotoboek op basis van de afbeeldingen opgeslagen op je apparaat en om het fotoboek aan je te leveren. We verwerken je Persoonsgegevens ook met betrekking tot betalingen aan ons.

3.2 Je toestemming. Bij het samenstellen van je gepersonaliseerde fotoboek in de App heb je de mogelijkheid om een fotoboek te genereren op basis van je huidige locatie. Dit is niet nodig om een fotoboek samen te stellen, maar het kan je helpen om afbeeldingen te filteren op basis van je huidige locatie. Als je ervoor kiest om van deze optie gebruik te maken, zal de App je toestemming vragen om je huidige locatie te verwerken. Als je toestemming hebt gegeven voor deze verwerkingsactiviteit, heb je de mogelijkheid om deze weer in te trekken. Dit kan worden gedaan in de instellingen van je iOS-apparaat.

3.3 Gerechtvaardigd belang. We kunnen sommige van je Persoonsgegevens verwerken om commerciële belangen na te streven, zoals om je via e-mail of pushmeldingen te informeren over aanbiedingen vergelijkbaar met het fotoboek dat je hebt gekocht. Als je dit soort e-mails niet wilt ontvangen, kun je je afmelden door op de afmeldknop in een e-mail te klikken of door rechtstreeks contact met ons op te nemen. Je kunt je ook afmelden van het ontvangen van pushmeldingen via de instelling op je iOS-apparaat.

3.4 PastBook verwerkt Persoonsgegevens ook in geaggregeerde vorm, aangeleverd via SDK’s van derden (softwareontwikkelingskits), zoals Google Analytics/Firebase en Appsflyer. Een SDK is onderdeel van de broncode van de App en de Website. De SDK wordt gebruikt om te analyseren hoe de App en de Website worden gebruikt en geeft ons statistische inzichten in de gegevens en in de zakelijke prestaties van de App en de Website. Bijvoorbeeld statistische informatie over crashes van de App en de Website, kenmerken en gebeurtenissen van bepaalde groepen individuen en demografische informatie. Dankzij anonimisering van het IP-adres zijn de gegevens die door deze SDK’s worden verzameld niet te herleiden tot individuele gebruikers.

4. Beveiliging van je gegevens

4.1 Het is voor ons van groot belang om je Persoonsgegevens te beschermen. Daarom nemen we voorzorgsmaatregelen, waaronder, maar niet beperkt, tot het volgende: de Persoonsgegevens die we van je ontvangen, bevinden zich op een beveiligde server achter een firewall en we gebruiken andere fysieke, elektronische en procedurele waarborgen om de veiligheid en vertrouwelijkheid te beschermen van de door ons verzamelde gegevens en om onbevoegde toegang tot of bekendmaking van je gegevens te voorkomen.

4.2 Het is belangrijk om te weten dat het samenstellen van je fotoboek bij gebruik van de App lokaal op je iOS-apparaat plaatsvindt. Alleen als je ervoor kiest om je gepersonaliseerde fotoboek te kopen door op de aankoopknop in de app te klikken, worden de afbeeldingen verzonden van je apparaat naar onze beveiligde servers via een versleuteld communicatiekanaal.

5. Bewaring van gegevens

PastBook bewaart kopieën van je Persoonsgegevens in een vorm die identificatie alleen mogelijk maakt:

5.1 (i) Zolang het vereist is door de wet. Wij zijn bijvoorbeeld op grond van de Nederlandse belastingwetgeving verplicht om bepaalde Persoonsgegevens van onze klanten, zoals bestellingen, facturen en betaalgegevens, zeven jaar te bewaren;

5.2 (ii) Zolang wij een doorlopende relatie met je onderhouden. Bijvoorbeeld als je bent opgenomen op onze mailinglijst en je niet hebt afgemeld. Wij bewaren je gegevens gedurende 1 jaar nadat de relatie is beëindigd of direct wanneer je hebt verzocht je gegevens te verwijderen;

5.3 (iii) Zolang je Persoonsgegevens noodzakelijk zijn in verband met de doeleinden die zijn uiteengezet in deze Privacyverklaring en we een geldige rechtsgrondslag hebben.

6. Derden en PastBook

Om het product van PastBook te leveren, kunnen Persoonsgegevens worden verstrekt aan een aantal ontvangers. De volgende ontvangers kunnen je Persoonsgegevens ontvangen:

6.1 Derden die ons inzicht verschaffen in de zakelijke prestaties van de App en de Website: Google Analytics/Firebase, AppsFlyer en Facebook Ads conversion tracking (Facebook-pixel).

6.2 Derden die ons ondersteunen bij het verzenden van pushmeldingen naar je apparaat en e-mails: Customer.io en Sendgrid.

6.3 Derden die ons ondersteunen bij onze marketing- en remarketinginspanningen: Criteo, Google AdSense en Facebook Remarketing.

6.4 Derden die ons ondersteunen bij toegang tot accounts van derden: Facebook-accounttoegang en Stripe-accounttoegang.

6.5 Heatmapping en sessieopname: Hotjar Heats Maps & Recordings.

6.6 Reacties op content: Facebook Comments.

6.7 Commerciële affiliatie: ShareAsale en ReferralCandy.

6.8 Publicatie van recensies: Trustpilot.

6.9 Tagbeheer: Google Tag Manager.

6.10 Het overbrengen van de afbeeldingen van je apparaat naar een opslag- en verwerkingslocatie: Filestack.

6.11 Opslag en verwerking: Amazon AWS.

6.12 Derden die betalingen faciliteren: PayPal, Adyen, Stripe.

6.13 Software voor klantenondersteuning: Zendesk.

6.14 Drukpartners en gerelateerde drukfaciliteiten.

7. Opslag en internationale gegevensoverdracht

Wij kunnen je Persoonsgegevens onder bepaalde omstandigheden doorgeven aan partijen buiten de Europese Economische Ruimte. In dat geval nemen wij passende maatregelen met deze partijen, bijvoorbeeld door akkoord te gaan met de door de Europese Commissie opgestelde modelcontractbepalingen.

8. Je rechten als betrokkene

Volgens de AVG heb je verschillende rechten om zaken te verzoeken van PastBook:

8.1 Je hebt het recht op toegang tot en het ontvangen van een kopie van je Persoonsgegevens en andere aanvullende gegevens.

8.2 Je hebt het recht op rectificatie van onjuiste Persoonsgegevens die op jou betrekking hebben.

8.3 Je hebt onder bepaalde omstandigheden het recht om je Persoonsgegevens te laten wissen.

8.4 Je hebt onder bepaalde omstandigheden het recht om beperking van de verwerking te verzoeken.

8.5 Je hebt het recht om je Persoonsgegevens die je aan ons hebt verstrekt te ontvangen van PastBook in een gestructureerde, algemeen gebruikte en machineleesbare vorm.

8.6 Je kunt onder bepaalde omstandigheden bezwaar maken tegen de verwerking van je Persoonsgegevens.

9. Je privacyrechten uitoefenen

9.1 Neem contact met ons op via [email protected] om je privacyrechten uit te oefenen. Wij zorgen ervoor dat we binnen 30 dagen contact met je opnemen. Vanwege de complexiteit van sommige gevallen kan dit ons 90 dagen kosten. Wij zullen ervoor zorgen dat je hierover ook wordt geïnformeerd.

9.2 Als je zorgen hebt over onze privacypraktijken, inclusief de manier waarop wij met je Persoonsgegevens zijn omgegaan, kun je die melden bij de gegevensbeschermingsautoriteit in het land waar je woont of bij de Nederlandse gegevensbeschermingsautoriteit (via deze link).

9.3 Als we de manier wijzigen waarop we met je Persoonsgegevens omgaan, zullen we deze verklaring bijwerken. Wij behouden ons het recht voor om op elk moment wijzigingen aan te brengen in onze praktijken en deze verklaring. Kom regelmatig terug om updates of wijzigingen in onze verklaring te bekijken.

9.4 Indien u wenst gebruik te maken van uw recht om uw persoonlijke gegevens uit onze registers te laten verwijderen, kunt u dit doen door ons proces voor Verzoeken tot Gegevenswissing te volgen. Gedetailleerde instructies vindt u op https://www.pastbook.com/legal/data-deletion-request/

9.5 Contactgegevens:

PastBook B.V., Overhoeksplein 3, 1031 KS Amsterdam, Nederland. [email protected]

9.6 Ingangsdatum van deze Privacyverklaring: 1 april 2021.