Cookiesbeleid

Cookiesbeleid van PastBook

Dit document informeert Gebruikers over de technologieën die deze Website helpen om de hieronder beschreven doeleinden te bereiken. Dergelijke technologieën stellen de Eigenaar in staat toegang te krijgen tot gegevens en deze op te slaan (bijvoorbeeld door een Cookie te gebruiken) of bronnen te gebruiken (bijvoorbeeld door een script uit te voeren) op het apparaat van een Gebruiker terwijl deze interactie heeft met deze Website.

Voor de eenvoud worden al deze technologieën in dit document gedefinieerd als “Trackers”, tenzij er een reden is om onderscheid te maken. Hoewel Cookies bijvoorbeeld in zowel web- als mobiele browsers kunnen worden gebruikt, zou het onnauwkeurig zijn om over Cookies te praten in de context van mobiele apps, aangezien deze een browsergebaseerde Tracker zijn. Om deze reden wordt de term Cookies in dit document alleen gebruikt waar deze specifiek bedoeld is om dat specifieke type Tracker aan te duiden.

Voor sommige doeleinden waarvoor Trackers worden gebruikt, is mogelijk ook toestemming van de Gebruiker vereist. Wanneer toestemming wordt gegeven, kan deze op elk moment worden ingetrokken volgens de instructies in dit document.

Deze Website maakt gebruik van Trackers die rechtstreeks door de Eigenaar worden beheerd (zogenaamde “first-party” Trackers) en Trackers die diensten mogelijk maken die door een derde partij worden geleverd (zogenaamde “third-party” Trackers). Tenzij anders aangegeven in dit document, hebben derdenaanbieders toegang tot de door hen beheerde Trackers.

De geldigheid en vervaltermijnen van Cookies en andere vergelijkbare Trackers kunnen variëren afhankelijk van de levensduur die is ingesteld door de Eigenaar of de desbetreffende aanbieder. Sommige vervallen bij beëindiging van de browsesessie van de Gebruiker. Naast wat is aangegeven in de beschrijvingen binnen elk van de onderstaande categorieën, kunnen Gebruikers nauwkeurigere en actuele informatie vinden over de levensduurspecificatie, evenals andere relevante informatie – zoals de aanwezigheid van andere Trackers –in het gekoppelde privacybeleid van de desbetreffende derdenaanbieders of door contact op te nemen met de Eigenaar.


Activiteiten die strikt noodzakelijk zijn voor de werking van deze Website en de levering van de Dienst

Deze Website maakt gebruik van zogenaamde “technische” Cookies en andere soortgelijke Trackers om activiteiten uit te voeren die strikt noodzakelijk zijn voor de werking of levering van de Dienst.

Andere activiteiten waarbij gebruik wordt gemaakt van Trackers
1. Verbetering van de ervaring

Deze Website gebruikt Trackers om een gepersonaliseerde gebruikerservaring te bieden door de kwaliteit van de voorkeursbeheeropties te verbeteren en door interactie met externe netwerken en platformen mogelijk te maken.

Reacties op inhoud

Met diensten voor opmerkingen over inhoud kunnen Gebruikers opmerkingen over de inhoud van deze Website opstellen en publiceren.
Afhankelijk van de door de Eigenaar gekozen instellingen kunnen Gebruikers ook anonieme opmerkingen achterlaten. Als er een e-mailadres tussen de persoonsgegevens zit die door de Gebruiker zijn verstrekt, kan dit worden gebruikt om meldingen van opmerkingen over diezelfde inhoud te verzenden. Gebruikers zijn verantwoordelijk voor de inhoud van hun eigen opmerkingen. Als een door derden geleverde dienst voor het plaatsen van opmerkingen is geïnstalleerd, kan deze nog steeds webverkeersgegevens verzamelen voor de pagina’s waarop de opmerkingendienst is geïnstalleerd, ook wanneer gebruikers de opmerkingendienst niet gebruiken.

 • Facebook-reacties (Facebook, Inc.)
  • Facebook Comments is een dienst voor het plaatsen van reacties aangeboden door Facebook, Inc. waarmee de Gebruiker reacties kan achterlaten en delen op het Facebook-platform.

Interactie met platformen voor gegevensverzameling en andere derden

Met dit type dienst kunnen Gebruikers rechtstreeks vanaf de pagina’s van deze Website interactie hebben met platformen voor gegevensverzameling of andere diensten om gegevens op te slaan en opnieuw te gebruiken. Als een van deze diensten is geïnstalleerd, kan deze browse- en gebruiksgegevens verzamelen op de pagina’s waar deze is geïnstalleerd, zelfs als de Gebruiker de dienst niet actief gebruikt.

 • JotForm-widget (JotForm Inc.)
  • De JotForm-widget is een dienst voor interactie met het JotForm-platform voor gegevensverzameling aangeboden door JotForm Inc.
2. Meten

Deze Website maakt gebruik van Trackers om het verkeer te meten en het gedrag van Gebruikers te analyseren met als doel de Dienst te verbeteren.

Analyse

De diensten in dit onderdeel stellen de Eigenaar in staat om het webverkeer te volgen en te analyseren en kunnen worden gebruikt om het gedrag van de Gebruiker te volgen.

 • Google Analytics (Google Inc.)
  • Google Analytics is een webanalysedienst aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google gebruikt de verzamelde Gegevens om het gebruik van deze Website te volgen en onderzoeken, om rapporten over de activiteiten erop op te stellen en deze te delen met andere Google-diensten. Google kan de verzamelde Gegevens gebruiken om de advertenties van zijn eigen advertentienetwerk te contextualiseren en te personaliseren.
 • Facebook Ads conversion tracking (Facebook pixel) (Facebook, Inc.)
  • Facebook Ads conversion tracking (Facebook-pixel) is een analysedienst aangeboden door Facebook Inc. die gegevens van het advertentienetwerk van Facebook koppelt aan acties die op deze website worden uitgevoerd. De Facebook-pixel houdt conversies bij die kunnen worden toegeschreven aan advertenties op Facebook, Instagram en Audience Network.

Heatmapping en sessieopname

Heatmapdiensten worden gebruikt om de delen van een pagina weer te geven waar Gebruikers het vaakst met de muis bewegen of klikken. Dit geeft aan waar de aandachtspunten zijn. Deze diensten maken het mogelijk om het webverkeer te monitoren en te analyseren en het gedrag van Gebruikers bij te houden. Sommige van deze diensten kunnen sessies opnemen en deze later beschikbaar maken voor visuele weergave.

 • Hotjar Heat Maps & Recordings (Hotjar Ltd.)
  • Hotjar is een dienst voor sessieopname en heatmapping aangeboden door Hotjar Ltd. Hotjar respecteert generieke “Do Not Track”-headers. Dit betekent dat de browser scripts kan vertellen om geen gegevens van de Gebruiker te verzamelen. Dit is een instelling die beschikbaar is in alle belangrijke browsers. Vind Hotjars informatie over afmelden hier.
3. Targeting en advertenties

Deze Website maakt gebruik van Trackers om gepersonaliseerde marketingcontent te leveren op basis van het gedrag van Gebruikers en om advertenties te exploiteren, tonen en volgen.

Reclame

Met dit type dienst kunnen Gebruikersgegevens worden gebruikt voor reclamecommunicatiedoeleinden die worden weergegeven in de vorm van banners en andere advertenties op deze Website, mogelijk op basis van interesses van Gebruikers. Dit betekent niet dat alle Persoonsgegevens hiervoor worden gebruikt. Hieronder vindt u informatie en voorwaarden. Sommige van de onderstaande diensten kunnen Cookies gebruiken om Gebruikers te identificeren of ze kunnen technieken voor retargeting op basis van gedrag gebruiken, d.w.z. het weergeven van advertenties afgestemd op de interesses en het gedrag van de Gebruiker, inclusief die welke buiten deze Website worden gedetecteerd. Raadpleeg voor meer informatie het privacybeleid van de desbetreffende diensten. Naast een afmeldmogelijkheid geboden door de onderstaande diensten, kan de Gebruiker zich afmelden van het gebruik van Cookies door een externe dienst door de afmeldpagina van het Network Advertising Initiative te bezoeken.

 • Criteo (Criteo SA)
  • Criteo is een advertentiedienst aangeboden door Criteo SA.
 • Google AdSense (Google Inc.)
  • Google AdSense is een advertentiedienst aangeboden door Google Inc. Deze dienst maakt gebruik van de “Doubleclick”-cookie, die het gebruik van deze Website en het gedrag van Gebruikers met betrekking tot advertenties, aangeboden producten en diensten bijhoudt. Gebruikers kunnen besluiten alle Doubleclick-cookies uit te schakelen door te klikken op: google.com/settings/ads/onweb/optout.

Commerciële affiliatie

Met dit type dienst kan deze Website advertenties weergeven voor producten of diensten van derden. Advertenties kunnen worden weergegeven als advertentielinks of als banners met verschillende soorten afbeeldingen. Klikken op het pictogram of de banner in de App worden bijgehouden door de hieronder vermelde diensten van derden en worden gedeeld met deze Website. Raadpleeg het privacybeleid van elke dienst voor meer informatie over welke gegevens worden verzameld.

 • ShareAsale (ShareAsale.com Inc.)
  • ShareAsale is een commerciële bannerdienst aangeboden door ShareAsale.com Inc.
 • ReferralCandy (Anafore Pte. Ltd.)
  • ReferralCandy is een commerciële partnerdienst die wordt aangeboden door Anafore Pte. Ltd.

Contacten beheren en berichten verzenden

Dit type dienst maakt het mogelijk om een database met e-mailcontacten, telefooncontacten of andere contactgegevens te beheren om met de Gebruiker te communiceren. Deze diensten kunnen ook gegevens verzamelen over de datum en tijd waarop het bericht door de Gebruiker is bekeken, evenals wanneer de Gebruiker er interactie mee heeft gehad, bijvoorbeeld door op links in het bericht te klikken.

 • Customer.io (Peaberry Software Inc.)
  • Customer.io is een dienst voor het beheren van e-mailadressen en het verzenden van berichten en wordt aangeboden door Peaberry Software Inc.

Remarketing en gedragstargeting

Met dit type dienst kunnen deze Website en zijn partners informatie verstrekken, optimaliseren en advertenties tonen op basis van eerder gebruik van deze Website door de Gebruiker. Deze activiteit wordt mogelijk gemaakt door Gebruiksgegevens bij te houden en door Trackers te gebruiken om gegevens te verzamelen die vervolgens worden overgedragen aan de partners die de remarketing- en gedragstargetingactiviteit beheren.
Sommige services bieden een remarketingoptie op basis van e-mailadreslijsten. Naast een afmeldfunctie geboden door de onderstaande diensten, kunnen Gebruikers zich afmelden door de afmeldpagina van het Network Advertising Initiative te bezoeken.

Gebruikers kunnen zich ook afmelden van bepaalde advertentiefuncties via de toepasselijke apparaatinstellingen, zoals de apparaatadvertentie-instellingen voor mobiele telefoons of advertentie-instellingen in het algemeen.

 • Facebook Remarketing (Facebook, Inc.)
  • Facebook Remarketing is een dienst voor remarketing en gedragstargeting die wordt aangeboden door Facebook, Inc. en die de activiteit van deze Website koppelt aan het advertentienetwerk van Facebook.
Activiteiten die niet in de bovenstaande categorieën passen
 • Trustpilot (Trustpilot, Inc.)
  • Trustpilot is een platform dat beoordelingen van online bedrijven publiceert die worden aangeboden door Trustpilot, Inc.
 • Zapier
  • Zapier is een tool waarmee je apps die je dagelijks gebruikt kunt verbinden om taken te automatiseren en tijd te besparen.
Voorkeuren beheren en toestemming geven of intrekken

Er zijn verschillende manieren om voorkeuren betreffende Trackers te beheren en, waar relevant, toestemming te geven en in te trekken:

Gebruikers kunnen voorkeuren met betrekking tot Trackers rechtstreeks vanuit hun eigen apparaatinstellingen beheren, bijvoorbeeld door het gebruik of de opslag van Trackers te voorkomen.

Bovendien kunnen Gebruikers, wanneer het gebruik van Trackers is gebaseerd op toestemming, een dergelijke toestemming geven of intrekken door hun voorkeuren in te stellen in de cookiesmelding of door dergelijke voorkeuren dienovereenkomstig bij te werken via de relevante widget voor toestemmingsvoorkeuren, indien beschikbaar.

Het is ook mogelijk om, via relevante browser- of apparaatfuncties, eerder opgeslagen Trackers te verwijderen, inclusief de Trackers die zijn gebruikt om de oorspronkelijke toestemming van de Gebruiker te onthouden.

Andere Trackers in het lokale geheugen van de browser kunnen worden gewist door de browsegeschiedenis te verwijderen.

Met betrekking tot Trackers van derden kunnen Gebruikers hun voorkeuren beheren en hun toestemming intrekken via de gerelateerde afmeldlink (indien aanwezig), door gebruik te maken van de middelen die zijn aangegeven in het privacybeleid van de derde, of door contact op te nemen met de derde.

Trackerinstellingen lokaliseren

Gebruikers kunnen bijvoorbeeld informatie vinden over het beheer van cookies in de meest gebruikte browsers op de volgende adressen:

Gebruikers kunnen ook bepaalde categorieën van in mobiele apps gebruikte Trackers beheren door zich af te melden via relevante apparaatinstellingen, zoals de advertentie-instellingen van het apparaat voor mobiele apparaten of instellingen betreffende Trackers in het algemeen (Gebruikers kunnen de apparaatinstellingen openen en de relevante instelling bekijken en zoeken).

Afmeldingen specifiek voor de advertentiebranche

Niettegenstaande het bovenstaande kunnen Gebruikers de instructies volgen die worden verstrekt door YourOnlineChoices (EU), het Network Advertising Initiative (VS) en de Digital Advertising Alliance (VS), DAAC (Canada), DDAI (Japan) of andere soortgelijke diensten. Met dergelijke initiatieven kunnen Gebruikers hun trackingvoorkeuren selecteren voor de meeste advertentietools. De Eigenaar raadt Gebruikers dan ook aan om naast de informatie in dit document gebruik te maken van deze bronnen.

De Digital Advertising Alliance biedt een app genaamd AppChoices die Gebruikers helpt bij het beheren van op interesses gebaseerde advertenties in mobiele apps.


Eigenaar en verwerkingsverantwoordelijke

PastBook B.V., Overhoeksplein 3, 1031 KS Amsterdam, Nederland.

Contact-e-mailadres eigenaar: [email protected]

Aangezien het gebruik van Trackers van derden via deze Website niet volledig door de Eigenaar kan worden gecontroleerd, moeten specifieke verwijzingen naar Trackers van derden als indicatief worden beschouwd. Om volledige informatie te verkrijgen, worden Gebruikers vriendelijk verzocht om het privacybeleid te raadplegen van de respectievelijke diensten van derden die in dit document worden vermeld.

Gezien de objectieve complexiteit van trackingtechnologieën, worden Gebruikers aangemoedigd om contact op te nemen met de Eigenaar als ze meer informatie wensen over het gebruik van dergelijke technologieën door deze Website.


Definities en juridische verwijzingen

Persoonsgegevens (of Gegevens)

Alle gegevens die direct, indirect of in verband met andere gegevens – waaronder een persoonlijk identificatienummer –de identificatie of identificeerbaarheid van een natuurlijke persoon mogelijk maken.

Gebruiksgegevens

Gegevens die automatisch worden verzameld via deze Website (of diensten van derden die op deze Website worden gebruikt), waaronder: de IP-adressen of domeinnamen van de computers die worden gebruikt door de Gebruikers die deze website gebruiken, de URI-adressen (Uniform Resource Identifier), het tijdstip van een verzoek, de methode die is gebruikt om het verzoek bij de server in te dienen, de grootte van het als respons ontvangen bestand, de numerieke code die de status van de respons van de server aangeeft (succesvolle uitkomst, fout, enz.), het land van herkomst, de eigenschappen van de browser en het besturingssysteem dat door de Gebruiker wordt gebruikt, de verschillende tijdsdetails per bezoek (bijv. de tijd die op elke pagina binnen de App wordt doorgebracht) en de details over het pad dat binnen de App wordt gevolgd, met speciale verwijzing naar de volgorde van bezochte pagina’s en andere parameters betreffende het besturingssysteem van het apparaat en/of de IT-omgeving van de Gebruiker.

Gebruiker

De persoon die deze Website gebruikt en die, tenzij anders aangegeven, samenvalt met de Betrokkene.

Betrokkene

De natuurlijke persoon op wie de Persoonsgegevens betrekking hebben.

Gegevensverwerker (of Gegevenstoezichthouder)

De natuurlijke of rechtspersoon, autoriteit, instantie of ander lichaam dat Persoonsgegevens verwerkt namens de Verwerkingsverantwoordelijke, zoals beschreven in dit privacybeleid.

Verwerkingsverantwoordelijke (of Eigenaar)

De natuurlijke of rechtspersoon, autoriteit, instantie of ander lichaam dat, alleen of samen met anderen, de doeleinden van en de middelen voor de verwerking van Persoonsgegevens vaststelt, met inbegrip van de beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de werking en het gebruik van deze Website. De Verwerkingsverantwoordelijke is, tenzij anders aangegeven, de Eigenaar van deze Website.

Deze website (of deze App)

De wijze waarop de Persoonsgegevens van de Gebruiker worden verzameld en verwerkt.

Dienst

De dienst die door deze Website wordt geleverd zoals beschreven in de desbetreffende voorwaarden (indien beschikbaar) en op/in deze website/app.

Europese Unie (of EU)

Tenzij anders aangegeven, omvatten alle verwijzingen in dit document naar de Europese Unie alle huidige lidstaten van de Europese Unie en de Europese Economische Ruimte.

Cookie

Cookies zijn Trackers die bestaan uit kleine gegevenssets die zijn opgeslagen in de browser van de Gebruiker.

Tracker

Tracker betekent elke technologie – bijvoorbeeld cookies, unieke identificatiegegevens, webbakens, ingesloten scripts, e-tags en vingerafdrukken – die het volgen van Gebruikers mogelijk maakt, bijvoorbeeld door toegang te krijgen tot of gegevens op te slaan op het apparaat van de Gebruiker.


Juridische informatie

Deze privacyverklaring is opgesteld op basis van bepalingen van meerdere wetgevingen, waaronder artikel 13/14 van Verordening (EU) 2016/679 (Algemene verordening gegevensbescherming).

Dit privacybeleid heeft uitsluitend betrekking op deze Website, tenzij anders vermeld in dit document.


Laatst bijgewerkt: 16 augustus 2021